Rýchlostné obmedzenia s karavanom

Ak hmotnosť Vášho vozidla spolu s prívesným zariadením nepresiahne 3500 kg , stačí diaľničná známka iba pre vozidlo.

Pokiaľ bude hmotnosť 3500 kg presiahnutá, musíte mať zakúpenú i diaľničnú známku pre prívesné vozidlo.

Takmer každý karavanista okrem váhy rieši taktiež maximalnú povolenú rýchlosť s prívesom, ktorou môže so svojím karavanom ísť. Pokiaľ cestujete do zahraničia či už v autokaravane alebo obytnom prívese je dôležité poznať obmedzenia rýchlosti v danej krajine. Je dobré si uvedomiť, že neni podstatné akú maximalnú rýchlosť máte písanú v technickom preukaze, ale aká rýchlosť je povolená v tej krajine. Občas sa ľudia mylne domnievajú, že smerodajná je "nálepka na karavane", ale nie je to tak. Veľakrát sú čiastky za prekročenú rýchlosť nie malé a pokuta za prekročenie rýchlosti Vám dokáže začiatok alebo koniec dovolenky zneprijemniť. Nezáleží len na tom či za sebou ťaháte príves alebo idete v autokaravane, ale taktiež na tom akú ma Vaša súprava celkovú hmotnosť. Nižšie sú tabuľky najčastejšie navštevovaných zemí a ich maximalná povolená rýchlosť na diaľnici i na ostatných pozemných komunikáciach.

Nižšie uvedená tabuľka je iba orientačná a platná k dátumu 23.3.2018

Rakúsko 

Auto                                                     Diaľnica                                Ostatné cesty                           

Auto + karavan do 3,5t                                         100km/h                                     80km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                       80km/h                                       70km/h              

Obytný automobil do 3,5t                                    130km/h                                      100km/h          

Obytný automobil nad 3,5t                                  80km/h                                        70km/h              

Belgicko

Auto                                                                           Diaľnica                              Ostatné cesty       

Auto + karavan do 3,5t                                            120km/h                                      90km/h          

Auto + karavan nad 3,5t                                          90km/h                                       90km/h          

Obytný automobil do 3,5t                                       120km/h                                      90km/h          

Obytný automobil nad 3,5t                                      90km/h                                       90km/h         

Chorvátsko 

Auto                                                                           Diaľnica                                Ostatné cesty    

Auto + karavan do 3,5t                                               90km/h                                     80km/h      

Auto + karavan nad 3,5t                                             90km/h                                     90km/h

Obytný automobil do 3,5t                                          130km/h                                    90-110km/h  

Obytný automobil nad 3,5t                                        90km/h                                     80km/h

Česká Republika 

Auto                                                                             Diaľnica                                Ostatné cesty    

Auto + karavan do 3,5t                                                80km/h                                       80km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                              80km/h                                       80km/h

Obytný automobil do 3,5t                                           130km/h                                      90km/h       

Obytný automobil nad 3,5t                                         80km/h                                       80km/h     

Dánsko 

Auto                                                                              Diaľnica                                   Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                 80km/h                                      70km/h     

Auto + karavan nad 3,5t                                               70km/h                                      70km/h

Obytný automobil do 3,5t                                           110-130km/h                               80-90km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                          70km/h                                      70km/h

Nemecko 

Auto                                                                               Diaľnica                                  Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                100km/h*                                     80km/h*  

Auto + karavan nad 3,5t                                              100km/h*                                     80km/h

Obytný automobil do 3,5t                                            130km/h                                      100km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                          100km/h                                      80km/h

* V prípade, že vaše auto a karavan prejdú v Nemecku testom TUV, máte možnost jazdiť 100 km/h. Test stojí približne € 70 a trvá dve hodiny.

Francúzsko

Auto                                                                                Diaľnica                               Ostatné cesty 

Auto + karavan do 3,5t                                                  130km/h                                  90-110km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                90km/h                                   80-96km/h

Obytný automobil do 3,5t                                             130km/h                                  90-110/h

Obytný automobil nad 3,5t                                           110km/h                                   80-100km/h

Maďarsko 

Auto                                                                                Diaľnica                             Ostatné cesty  

Auto + karavan do 3,5t                                                  80km/h                                  70km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                80km/h                                  70km/h

Obytný automobil do 3,5t                                             130km/h                                 90-110km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                           80km/h                                  70km/h

Írsko

Auto                                                                                 Diaľnica                              Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                   80km/h                                60-80km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                 80km/h                                60-80km/h

Obytný automobil do 3,5t                                              120km/h                               60-100km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                            80km/h                                60-80km/h

Taliansko 

Auto                                                                                  Diaľnica                               Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                    80km/h                                   70km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                  100km/h                                  80km/h

Obytný automobil do 3,5t                                               130km/h                                   90-110km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                             100km/h                                   80km/h

Luxembursko 

Auto                                                                                   Diaľnica                              Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                     90km/h                                   75km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                   130km/h*                                 90km/h*

Obytný automobil do 3,5t                                                130km/h*                                 90km/h*

Obytný automobil nad 3,5t                                              130km/h*                                 90km/h*

* Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach sa limit znižuje na 68 km/hod.

Nórsko 

Auto                                                                                   Diaľnica                              Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                     80km/h                                      80km/h  

Auto + karavan nad 3,5t                                                   110km/h                                      110km/h  

Obytný automobil do 3,5t                                                90-100km/h                               80km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                              110km/h                                      110km/h

Portugalsko 

Auto                                                                                    Diaľnica                             Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                      100km/h                               70-80km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                    100km/h                               70-90km/h

Obytný automobil do 3,5t                                                 120km/h                               92-100km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                               100km/h                               70-90km/h

Slovinsko

Auto                                                                                    Diaľnica                             Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                      80km/h                                 80km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                    80km/h                                 80km/h

Obytný automobil do 3,5t                                                 130km/h                                90-100km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                               80km/h                                 80km/h

Španielsko 

Auto                                                                                     Diaľnica                            Ostatné cesty

Auto + karavan                                                                    80km/h                                70-80km/h

Obytný automobil do 3,5t                                                  100km/h                               80-90km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                                90km/h                                 80km/h

Švédsko 

Auto                                                                                      Diaľnica                           Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                        80km/h                               70-80km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                      90-120km/h                        70-100km/h

Obytný automobil do 3,5t                                                   90-120km/h                        70-100km/h

Obytný automobil nad 3,5t                                                 90-120km/h                        70-100km/h

Švajčiarsko 

Auto                                                                                       Diaľnica                          Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                         80km/h                            80km/h*

Auto + karavan nad 3,5t                                                       100km/h                           80-100km/h*

Obytný automobil do 3,5t                                                    120km/h                           80-100km/h  

Obytný automobil nad 3,5t                                                  100km/h                           80-100km/h

* Pokiaľ karavan/príves váži viac ako 1000kg, rýchlostný limit sa zníží na 60km/h.

Holandsko 

Auto                                                                                        Diaľnica                         Ostatné cesty

Auto + karavan do 3,5t                                                          90km/h                             80-90km/h

Auto + karavan nad 3,5t                                                        80km/h                             80km/h

Obytný automobil do 3,5t                                                     130km/h*                           80-90km/h*

Obytný automobil nad 3,5t                                                   80km/h                             80km/h

* Pokiaľ nie je uvedená nižšia rýchlosť.