Jazda s obytným prívesom

Jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B môže ťahať s osobným automobilom obytný príves no celková hmotnosť (auta+prívesu) nesmie presiahnuť 3 500 kg.

Jazdná súprava pozostávajúca z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg ale nepresahuje 4 250 kg.

Takáto jazdná súprava môže byť vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, len ak absolvoval osobitný výcvik v autoškole alebo zložil osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla - tj. je držiteľom vodičského oprávnenia B s harmonizovaným kódom "96"

Pri jazde s obytným prívesom je veľmi dôležité, akú hmotnosť bude mať osobný automobil a akú príves. Dôležitú rolu však zohráva rozloženie nákladu prívesu vzhľadom k náprave. Hmotnosť automobilu musí byť vždy podstatne väčšia ako hmotnosť prívesu. Väčšie zaťaženie prívesu by malo byť pred nápravou. Pokiaľ by ste viac zaťažili časť za nápravou, súprava by mala tendencie nadvihnúť zadnú nápravu vozidla.

Pri pripájaní prívesu k automobilu si dajte pozor na to, aby pripojenie bolo tuhé, pevné a bez akejkoľvek vôle v spojení. Aj menšia vôľa môže spôsobiť rozkmitanie prívesu.

Dodržujte rýchlosť: pri jazde s obytným prívesom dodržujte maximálnu rýchlosť, na ktorú je obytný príves obmedzený. Pripravte sa na to, že vaše cesty s obytným prívesom budú pomalšie, ako keby ste išli len osobným automobilom.

Jazda z kopca a do zákrut: obzvlášť opatrný buďte pri jazde z kopca a v zákrutách. Pri jazde z kopca zaraďte nižší prevod a využite možnosť brzdenia motorom. Do zákrut vchádzajte pomaly. Pri prehnanom brzdení v zákrute môže príves vytláčať zadnú časť automobilu zo zákruty.

V obytnom prívese je zakázané zdržiavať sa počas jazdy. Cestovať musíte vo Vašom aute.

Nenechajte v prívese nezaistené predmety, ktoré by sa mohli pohybovať, zamknite chladničku, dvere, skrinky, zásuvky.

Po pripojení nezabudnite osobného vozidla k prívesu vytiahnuť pomocné koliesko a odistiť ručnú brzdu na oji prívesu.

Pred jazdou zavrite všetky okná vrátane strešných.

Rozmery karavanov

Pri prejazde cez mosty, podjazdy a tunely a pri prejazdoch s obmedzeniami hmotnosti, výšky alebo šírky treba dávať pozor, aby uvedené rozmery neboli prekročené. Taktiež dávajte pozor na hmotnostné obmedzenia na cestách. 

Správanie sa s karavanmi na parkoviskách

Jedna z výhod jazdy s karavanom je nezávislé parkovanie. Avšak, v niektorých krajinách sa môžete dostať na miesta, kde je parkovanie s karavanmi zakázané. Ak si plánujete dovolenku s myšlienkou parkovať zadarmo, mali by ste sa pred začatím cesty informovať, aké sú pravidlá parkovania v danej krajine. Všeobecne však odporúčame parkovať na miestach na to určených. Drvivá väčšina európskych krajín má vybudovanú kvalitnú sieť kempov a vyhradených parkovísk pre obytné vozidlá a prívesy.

Odstránenie odpadovej vody a vyprázdnenie chemickej toalety karavanov

Odstránenie odpadovej vody, a vyprázdnenie chemickej toalety sa smie vykonať len na miestach k tomu určených. Na týchto miestach sa dá natankovať i čistá voda.

Markíza

Markíza je relatívne ľahká konštrukcia s veľkou plochou. Je preto nutné zabezpečiť, aby nebola nadvihnutá vetrom a poškodená. Všeobecne treba zaistiť markízu upínacím pásom. Pri dlhšom opustení vozidla, pri búrke alebo vetre treba markízu zrolovať.

Zaraďovanie sa

Pri zaraďovaní sa alebo cúvaní treba dávať pozor na určenie a zabezpečenie bezpečného miesta. Kvôli konštrukcii a veľkosti karavanu je možný len obmedzený výhľad dozadu a na stranu. 

Kempovanie

* Po odpojení od osobného automobilu do karavanu nevstupujte pokiaľ nie je stabilizovaný (mohol by sa prevrátiť a poškodiť)

* Pri manipulácií s prívesom (bez vozidla) by mala byť osoba vpredu i vzadu

* Karavan vyrovnajte predným kolieskom do roviny

* V rohoch karavanu vysuňte kľukou podperné nožičky (len podoprieť - neslúžia k zdvíhaniu karavanu)

* Pod centrálny odtok odpadovej vody umiestnite mobilnú odpadnú nádrž

* Zabezpečte oje karavanu zámkom a prikryte PVC krytom.

* Pokiaľ nevyužijete celú dĺžku bubnovej predlžovacej šnúry, zvyšok kábla nechajte napríklad pod prívesom

* Na jeseň/v zime pri nebezpečenstve mrazu Jazdiť opatrne a ohľaduplne

Kúrenie mať stále zapnuté, aby sa predišlo zamrznutiu vodného potrubia a nádrže

Nádoba na odpadovú vodu nie je odolná voči mrazom

Ochrana pred krádežou:

Tu neexistuje 100% spoľahlivá rada.

Vozidlo/príves treba zamykať pri každom odchode

Treba poriadne zavrieť všetky okná, dvere a strešné okná

Neodporúčame v interiéri nechávať cenné predmety

V noci treba bicykle, stoly a stoličky zabezpečiť alebo odložiť

Neodstavovať vozidlo na osamelých miestach

Dopravné značenie

Uvedomte si, že nejazdíte s osobným autom. Obytný príves je značne dlhší a širší. Všímajte si značky týkajúce sa hmotnosti a rozmerov.

Diaľničné poplatky

V rôznych krajinách treba zaplatiť poplatky za používane diaľnic či tunelov. Toto sa vykoná kúpou diaľničnej známky alebo platbou mýta.